NEGLETTO Sac. Oronzo

Sac.
Oronzo
NEGLETTO
Presbitero
Monopoli
04-08-1956
07-08-1982
3392346811
oronzo.negletto82@virgilio.it
Via Vittorio Veneto n. 193, 70043 Monopoli Italia
Via Vittorio Veneto n. 193, 70043 Monopoli Italia

Negletto