RENNA Mons. Lorenzo

Mons.
Lorenzo
RENNA
Presbitero
Rutigliano
25-04-1930
02-08-1953
3489264771
renna.lorenzo@libero.it
Via Mazzini 19, 70018 Rutigliano Italia
Via Mazzini 19, 70018 Rutigliano Italia