ERRIQUENZ Mons. Leonardo

Mons.
Leonardo
ERRIQUENZ
Presbitero
Conversano
16-10-1931
29-06-1954
080.4954431
333.4142745
Via Pantaleo, 34, 70014 Conversano Italia
Via Pantaleo, 34, 70014 Conversano Italia

Don Leonardo Erriquenz